Về MUT

Tuyển sinh MUT là trang cung cấp các thông tin tuyển sinh của các trường Đại học tại Việt Nam và nước ngoài, các chương trình học bổng, du học. Bên cạnh đó, Tuyển sinh MUT cũng cập nhật thêm các kiến thức về đào tạo nghề nghiệp, đào tạo những kỹ năng và ngôn ngữ. 

Kênh Tuyển sinh MUT luôn cung cấp những thông tin tuyển sinh toàn diện và hiệu quả nhất nhằm thực hiện việc thu hút, khuyến khích nhập học, tìm kiếm và tiếp cận tư vấn trực tuyến đến hàng trăm ngàn thí sinh và học viên cả nước. Đó cũng là một trong những tiêu chí hoạt động của kênh Tuyển sinh MUT.

Hoạt động như một cổng thông tin điện tử về tuyển sinh đào tạo, Tuyển sinh MUT còn lại nơi các phụ huynh, thí sinh có thể tìm thấy các thông tin tổng hợp về quy chế, quy định về thi tuyển, các chính sách mới nhất của nhà nước về giáo dục đào tạo, những tư vấn chuyên gia về chọn trường, nghề nghiệp.

Tuyển sinh MUT cũng là nơi hội tụ tâm giao của các nhà Tuyển sinh/Đào tạo với các thí sinh, phụ huynh, nơi họ có thể giới thiệu và chia sẻ những thành tựu cũng như các vấn đề quan tâm của mình. Tạo môi trường trao đổi thông tin, gắn kết giữa Nhà trường – Sinh viên – doanh nghiệp cũng là mục tiêu hoạt động của Tuyển sinh MUT.