Trường Đại học Việt Nhật – Biểu tượng hữu nghị Việt – Nhật

trường Đại học Việt Nhật

Bạn là một người yêu thích nền văn hóa đất nước Nhật Bản? Bạn có muốn được học tập và làm việc với người Nhật. Học theo phong cách Nhật Bản mà vẫn không muốn đi đâu xa? Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội là một sự lựa chọn sáng suốt dành cho bạn. Trải qua hơn 6 năm hoạt động và phát triển, Đại học Việt – Nhật ngày càng khẳng định được vai trò của mình với nhiều thành tích khủng.