Trường Đại học Giao thông Vận tải – UTC

trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) là trường đại học công lập đứng đầu trong lĩnh vực Giao thông Vận tải. Với đa dạng các ngành nghề về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế, ĐH Giao thông Vận tải mục tiêu trở thành trường Đại học trọng điểm quốc gia. Bên dưới là toàn bộ thông tin mà tuyensinhut.edu.vn đã tổng hợp.