Cách Dùng Các Từ Để Hỏi Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong giao tiếp, việc đặt câu hỏi là điều không thể thiếu để có thể lấy thông tin giữa người với người. Vậy bạn đã biết được hết các từ để hỏi trong tiếng anh và có bao nhiêu cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh chưa. Bài viết hôm nay, Tuyển sinh Mut sẽ tổng hợp các từ để hỏi và cách sử dụng chúng làm sao để đúng và hiệu quả nhé. 

Các Từ Để Hỏi Trong Tiếng Anh là gì?

Các Từ Để Hỏi Trong Tiếng Anh là gì?
Các Từ Để Hỏi Trong Tiếng Anh là gì?

Wh-question đây là cấu trúc dùng để hỏi rất phổ biến trong Tiếng Anh mà ai cũng đã từng dùng qua, sau đây là bao gồm các dạng Wh-question mà bạn nên biết

Cấu trúc làm chủ từ trong câu

Với các từ để hỏi như Who – ai, What – cái gì, Which – cái nào. Bạn đặt từ để hỏi này với các từ này nhằm mục đích là biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động 

Ex:

 • Who can play with me?

Ai có thể chơi cùng tôi?

 • What happened tonight?

Cái gì đã xảy ra vào đêm nay vậy?

Cấu trúc làm túc từ trong câu

Với các từ như Whom – ai, What – cái gì, Which – cái nào, bạn có thể đặt từ để hỏi này với các từ này nhằm mục đích là muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động vào hành động đó

NHẬP MÃ MUT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ex:

 • With whom is he going to Hanoi?

Anh ấy đã đi Hà Nội với ai vậy ?

 • What did Mai say to her teacher?

Mai đã nói chuyện gì với giáo viên của cô ấy vậy

 • What do you think about the problem?

Bạn nghĩ gì cho cái vấn đề này’

Cấu trúc làm trạng từ trong câu

Với các từ như Where – Ở đâu, When – khi nào, How – như thế nào, Why – Tại sao, bạn nên đặt từ để hỏi này với các từ này nhằm mục đích là muốn biết các tính chất như nơi chốn, thời gian (khi nào), nguyên nhân của hành động

Ex:

 • Where will you travel?

Khi nào bạn sẽ đi du lịch

 • Why did you apply to this company?

Tại sao bạn lại apply vào công ty này?

Câu hỏi trả lời Yes/No

Nếu bạn không muốn dùng các từ để hỏi nhằm đặt câu nghi vấn. Thì bạn có thể sử dụng câu hỏi Yes/No. Với dạng câu hỏi này, bạn sẽ được nhận 2 câu trả lời là Yes hoặc No (câu hỏi đóng), chứ không nhận được câu trả lời đa dạng của các từ để hỏi trên (câu hỏi mở). 

Cách để đặt câu hỏi Yes/No, bạn có thể sử dụng động từ “tobe” hoặc trợ động từ để đặt câu hỏi. Các động từ như là (am, is, are…), can, could, should, may, might, will, shall, do, does, did, have….

Cấu trúc với từ “to be”

To be + S + N/Adj/V-ing /V-ed + N ?

Ex:

 • Are they students ?

Họ là học sinh đúng không?

Cấu trúc với trợ động từ

Did/Do/Does/Will/Shall/Can/Could/May/Might/Must… + S + V + O

Ex:

 • Do you want to sing with me?

Bạn có muốn hát với tôi?

 • Will you go to Nha Trang alone?

Bạn sẽ đến Nha Trang một mình à?

Trình tự các bước đặt câu hỏi

Trình tự các bước đặt câu hỏi
Trình tự các bước đặt câu hỏi – Các Từ Để Hỏi Trong Tiếng Anh

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn trình tự các bước để có thể đặt một câu hỏi trong tiếng anh sao cho chuẩn nhất nhé:

Bước 1: Bạn hãy xác định thông tin mà bạn muốn biết ở phần nào của câu bằng cách tự đặt ra câu khẳng định trước.

Bước 2: Dựa vào thông tin mà bạn muốn hỏi thì bạn sẽ xác định  xem sẽ dùng câu hỏi là Yes/No hay các từ để hỏi sao cho phù hợp nhất.

Bước 3: Nếu bạn chọn đặt câu nghi vấn bằng câu hỏi Yes/No thì khi sử dụng, bạn nhớ chuyển động từ tobe hoặc trợ động từ ra phía trước nhé. 

Bước 4: Nếu bạn chọn dùng câu có từ để hỏi thì tùy vào mục đích hay thông tin cần muốn biết mà chọn từ để hỏi cho phù hợp. 

Bài tập vận dụng

Bài tập điền từ vào chỗ trống 

 1. _______ do you do after school? – Go swimming.
 2. _______ does he go to the office everyday? – 8 am.
 3. _______ has the best result in your class? – Minh.
 4. _______ are you here? – Because I have an appointment with a client.
 5. _______ one do you prefer? – Chocolate.
 6. _______people are there in your family? – There are 4 people.
 7. _______ is it? – 3 o’clock.
 8. _______ are you from? – I’m from Vietnam.
 9. _______ do you go to school? – 10 kilometers
 10. _______ do you play badminton ?  – once a week.

Đáp án:

 1. What
 2. When
 3. Who
 4. Why
 5. Which
 6. How many
 7. What time
 8. Where
 9. How far
 10. How often

Bài viết trên là những thông tin nói về các từ để hỏi trong tiếng Anh và cách thức đặt sau cho chuẩn chỉnh nhất. Hy vọng bài viết trên của Tuyển sinh Mut sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích cho bạn. Hãy follow chuyên mục Ngoại ngữ để có thể nắm bắt được nhiều bài học về mặt ngữ pháp Tiếng Anh trong thời gian sắp tới nhé.

Leave a Comment